Sabtu, 05 April 2014

Filled Under:

HUKUM ARISAN BOLEH DALAM AGAMA ISLAM

Hukum Arisan
http://abiubaidah.com/
Pertanyaan
Assalamu’alaikum. Apa hukum arisan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah? 08180269xxxx
Jawaban:
 • Arisan termasuk urusan muamalat manusia, dan kaidahnya “Asal dalam mu’amalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”. Bahkan, arisan merupakan salah satu bentuk sosial yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sesama.
 • Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori “memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat” maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”. (Lihat Syarh Riyadhus Sholihin 1/838)
 • Jadi, arisan hukumnya boleh bahkan memiliki manfaat. Namun perlu diingatkan di sini bahwa dalam acara arisan hendaknya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengajian ilmu, nasehat atau hal-hal yang bermanfaat, minimal adalah perkara-perkara yang mubah, janganlah mengisi acara arisan dengan hal-hal yang haram seperti yang banyak terjadi, seperti: ghibah, mendengar nyanyian, senda gurau yang berlebihan dan lain sebagainya.
Catatan:
Mubah adalah hukum asal arisan menurut pendapat yang paling kuat. Namun hukum asal ini bisa berubah dalam kondisi tertentu karena ada ketidakadilan dalam pelaksanaan arisan.Biografi Ustadz
A. Nama dan kelahiran
Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf bin Mukhtar bin Munthohir As-Sidawi. Nama kunyah beliau adalah Abu Ubaidah. Beliau dilahirkan di desa Srowo, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 1983. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana.
B. Pertumbuhan beliau
Ketika Ustadz Abu Ubaidah berusia tujuh tahun, di saat beliau duduk di kelas dua MI (Madrasah Ibtidaiyyah), ayah beliau meninggal dunia secara mendadak karena sakit yang beliau derita –semoga Allah merahmatinya-. Setelah itu, Ustadz Abu Ubaidah diasuh oleh ibu dan saudara-saudari beliau.
C. Awal Mula Perjalanan Menuntut Ilmu
Awal mula perjalanan ustadz Abu Ubaidah dalam menuntut ilmu syar’i, dimulai dari sebuah Program Anak Yatim yang dikelola oleh Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufron (yang kini menjadi mertua beliau). Setiap malam Jum’at, beliau dan beberapa anak Yatim satu desa setoran hafalan Al-Qur’an dan hadits Arbain Nawawi, serta belajar Kitab Tauhid, Bulughul Marom dan kitab-kitab lainnya.
Beliau mengikuti program ini kurang lebih antara tiga sampai empat tahun. Setelah beliau lulus MI, beliau diminta oleh al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran untuk sekolah di pesantren yang diasuhnya yang ada di desa beliau sendiri, yaitu Ma’had Al Furqon Islami.
F. Belajar di Markaz Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin
Alhamdulillah, Allah mengabulkann doa beliau sehingga Allah memudahkannya untuk belajar di Markaz Syaikh Ibnu Utsaimin di Unaizah, Qoshim, Saudi Arabia. Belau belajar langsung dengan para masayikh, yang merupakan menantu dan murid-murid senior Syaikh Ibnu Utsaimin,yaitu:
1. Syaikh Dr. Sami Muhammad, beliau adalah menantu Syaikh Ibnu Utsaimin dan Imam Jami’ Ibnu Utsaimin. Ustadz Abu Ubaidah banyak belajar dari beliau fiqih, ushul fiqih dan qowaid fiqih, seperti kitab Zadul Mustaqni, Ar-Roudhul Murbi’, Al-Kafii, Zadul Ma’ad, Qowaid Ibnu Rojab, Al-Qowaid wal Ushul, Al-Ushul Min Ilmil Ushul, Umdatul Ahkam, Bulughul Marom dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya yang tidak bisa disebut semua, terutama risalah-risalah Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh as-Sa’di yang dipelajari saat liburan sekolah.


2. Syaikh Dr. Khalid al-Mushlih, beliau juga menantu Syaikh Ibnu Utsaimin, saya banyak belajar dari beliau aqidah, tafsir, fiqih nawazil dan adab/tazkiyah, seperti tsalatsal ushul, kasyfu syubuhat, kitab tauhid, aqidah salaf, al-Iqtishod, al-Hamawiyah, Aqidah Ibni Abi Dawud, Al-Iqtishod fil I’tiqod, Tajrid Tauhid, Fiqhu Nawazil karya beliau sendiri, Tafsi as-Sa’di, Adab Syar’iyyah dan kebanyakan risalah imam Ibnu Rojab.
3. Syaikh Dr. Abdur Rahman bin Shalih ad-Dahsy. Beliau adalah murid senior Syaikh Ibnu Utsaimin dan seorang yang sangat memiliki akhlak yang indah. Ustadz Abu Ubaidah banyak belajar dari beliau tentang ilmu Tafsir, bahasa, hadits dan Siroh. Di antara kitab yang dipelajarinya ialah Tafsir Jalalain, Shohih Bukhori dan Muslim, Umdatul Ahkam, Al-Ajurrumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, al-Qowaid Tsalatsun, al-Fushul i Sirotir Rasul dan lain sebagainya.
Ustadz Abu Ubaidah juga banyak mengambil faedah dengan melihat langsung praktek nyata akhlak mulia yang diterapkan oleh para masayikh dan ulama sunnah di sana, demikian juga cara penyampaian dan pengajaran ilmu yang bagus, tersusun, berbobot dan mudah difahami.
Di samping itu, beliau juga mendapatkan faedah dari keberadaan beliau  di sana, dengan dapat menunikan ibadah haji dan umroh berkali-kali dan bertemu para ulama sunnah seperti:
1. Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh,
Beliau adalah Mufti Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini.
2. Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad,
Beliau adalah salah satu ahli hadits besar yang tersisa di masa ini. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Madinah menggantikan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Sekarang, beliau menjadi guru besar Ilmu Hadits di Masjid Nabawi Madinah Saudi Arabia.
3. Syaikh Shalih al-Fauzan
Beliau adalah ulama besar, anggota Ha’iah Kibarul Ulama Saudi Arabia. Beliau mengisi tiga kali muhadharah di Jami’ Ibnu Utsaimin selama Ustadz Abu Ubaidah masih di sana),
4. Syaikh Shalih al-Luhaidan
Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Syari’at di Saudi Arabia. Beliau mengisi di Jami’ Ibnu Utsaimin dua kali selama ustadz Abu Ubaidah masih di sana.
5. Syaikh Sa’ad asy-Syatsri
Beliau adalah anggota Lajnah Daimah. Beliau mengisi di Jami Ibnu Utsaimin sekali selama Ustadz Abu Ubaidah masih di sana.
6. Dan masih banyak para masyaikh yang lain.
Ustadz Abu Ubaidah belajar di Markaz Ibnu Utsaimin kurang lebih empat tahun lamanya. Belum lama Ustadz Abu Ubaidah pulang ke Indonesia (beberapa bulan sebelum saya tulis risalah ini). Begitu saya mendengar ustadz Abu Ubaidah selesai studi di Unaizah, saya langsung “menembak” beliau untuk mengisi kajian umum di Yogyakarta. Na’am, alhamdulillah kajian itu terlaksana pada 21 Mei 2009 di Masjid Pogung Raya, dengan tema Menjaga Diri dari Fitnah Syubhat dan Syahwat.
G. Berdakwah Dengan Tulisan
Di sela-sela perjalanan beliau  menuntut ilmu, beliau meluangkan waktu untuk berdakwah dengan tulisan sehingga al-hamdulillah hingga saat ini beliau sudah menulis beberapa buku sebagai berikut:
I. Buku yang Tidak Tercetak
Buku yang pertama kali beliau tulis adalah Al-Wajiz Fii Aqidah Salaf Ashabil Hadits, yang diberi kata pengantar oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Aunur Rafiq Ghufron. Buku ini beliau tulis dalam bahasa Arab pada tanggal 8/2/1424 H. Beliau ketik sendiri buku tersebut lalu beliau harokati satu persatu, lalu beliau cetak sendiri. Kemudian, beliau jadikan sebagai panduan jama’ah pengajian beliau di Masjid Jihad Gresik.
II. Buku yang tercetak
 1. Hadiah Istimewa Untuk Si Buah Hati, cet Media Tarbiyah
 2. Waspada Terhadap Kisah-Kisah Tak Nyata, cet Alfurqon
 3. Hadits Dhoif Populer, cet Media Tarbiyah
 4. Dimana Allah? Cet Media tarbiyah
 5. Demonstrasi, Solusi Atau Polusi? Cet Darul Ilmi
 6. Ustadz Abu Ubaidah juga menulis buku bersama shahabat beliau, Ustadz Abu Abdillah Syahrul Fatwa Al-Atsari (ketika risalah ini saya tulis, beliau masih di Markaz Syaikh Ibnu Utsaimin, Unaizah, Saudi). Buku-buku tersebut adalah:
 • Bekal Safar Menurut Sunnah, cet. Media Tarbiyah
 • Agar Ziarah Kubur Membawa Berkah, cet. Media Tarbiyah
 • Fiqih Praktis Makanan, cet. Pustaka Al-Furqon
 • Amalan Sunnah Bulan Hijriyah, cet. Darul Ilmi
III. Buku-Buku yang akan terbit
Di antara beberapa buku yang insyallah sebentar lagi akan terbit adalah:

 1. Adakah Siksa Kubur? Insya Allah akan diterbitkan oleh penerbit Darul Ilmi
 2. Panduan Praktis Adzan dan Iqomat. Insya Allah akan diterbitkan oleh penerbit Darul Ilmi
 3. Pengeboman, Jihad atau Terorisme? Insya Allah akan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Al Furqon

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright @ 2013 ILMU AGAMA ISLAM.